home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter

Wateroverlast, droogte of waterkwaliteit. Wat kan ik als inwoner samen met anderen doen?

17
0

Deze ideeën werden reeds ingediend

Willekeurig Populair Recent

Wateroverlast, droogte of waterkwaliteit. Wat kan ik als inwoner samen met anderen doen?

in je eigen buurt een spreker uitnodigen die wetenschappelijke uitleg geeft over concrete situatie
via lokaal verenigingsleven mensen de kans geven om te komen luisteren naar een wetenschappelijke avond olv bv. een hydroloog die dan vervolgd wordt met een kennismaking op het terrein met deze persoon door een verwandeling met de kans om nadien na te praten en iets te organiseren om nog naderhand nog meer mensen te betrekken bij evtl probleem ter plaatse en een ludieke actie te organiseren waarbij mensen gestimuleerd worden om zelf verantwoordelijk te handelen
Natuurpunt e.
0 0
lees meer

Wateroverlast, droogte of waterkwaliteit. Wat kan ik als inwoner samen met anderen doen?

Niet vergunde ophogingen + illegale lozingen melden.
Idee uit mini Heulebeekforum |.
0 0
lees meer

Wateroverlast, droogte of waterkwaliteit. Wat kan ik als inwoner samen met anderen doen?

Projecten met win-win mogelijkheden (wateroverlast vs. droogte vs. waterkwaliteit)
Nodig: voordelig kader, ondersteuning, activering ...
Idee uit mini Heulebeekforum |.
0 0
lees meer

Wateroverlast, droogte of waterkwaliteit. Wat kan ik als inwoner samen met anderen doen?

Los 'flessenhals'-knelpunten op
Op bepaalde punten ligt de Heulebeek tussen twee muren (vb. Bij ringshopping Heule-Kuurne). Bovenstrooms van dit punt heeft de beek meer ruimte en wordt dan plots tussen twee muren geperst. Dit heet een flessenhals en het principe is hetzelfde als een flessenhalspunt in het verkeer. Bij hoog water moet er een enorme hoeveelheid water plots door een heel smal stuk geperst worden, waardoor er een enorme druk ontstaat en het water heel hoog komt te staan (want: kan niet uitbreiden in breedte, dus dan maar in hoogte). Net zoals in het verkeer ontstaat net vóór het begin van de flessenhals een enorme ophoping van water, wat dan weer zorgt voor overstromen.
Katrijn D.
0 0
lees meer

Wateroverlast, droogte of waterkwaliteit. Wat kan ik als inwoner samen met anderen doen?

bij nieuwe wijken - overlopen van regenwaterputten naar grotere buffer sturen
Overlopen van individuele regenwaterputten naar een grotere buffer op wijkniveau sturen om nuttig in te zetten: voor bijv. nabijgelegen bedrijven, landbouw of voor de inwoners zelf, wanneer hun eigen hemelwaterput komt leeg te staan
Vlaams Kenniscentrum Water (Vlakwa) -.
0 0
lees meer

Wateroverlast, droogte of waterkwaliteit. Wat kan ik als inwoner samen met anderen doen?

Samen inspirerende projecten opzetten. Mooi voorbeeld is het F2Agri project die nu al loopt....
Idee uit mini Heulebeekforum |.
0 0
lees meer

Wateroverlast, droogte of waterkwaliteit. Wat kan ik als inwoner samen met anderen doen?

Hemelwater opvang (bvb industrieterreinen, ...) koppelen aan lokale behoefte
Idee uit mini Heulebeekforum |.
0 0
lees meer

Wateroverlast, droogte of waterkwaliteit. Wat kan ik als inwoner samen met anderen doen?

Thema-avond waterkwaliteit
Organiseren van een thema-avond rond waterkwaliteit. De problematiek van het lozen van afvalproducten in de openbare riolering (straatkolken -> hemelwaterstelsel) -> infiltrerende straatkolken
Idee uit projectgroep Heulebeek |.
0 0
lees meer

Wateroverlast, droogte of waterkwaliteit. Wat kan ik als inwoner samen met anderen doen?

Evenementen rond beek organiseren om buurt dichter bij de beek te brengen.
Idee uit mini Heulebeekforum |.
0 0
lees meer

Wateroverlast, droogte of waterkwaliteit. Wat kan ik als inwoner samen met anderen doen?

Bemalingswater (bij een nieuwbouw) ter beschikking stellen voor de buurt.
Idee uit mini Heulebeekforum |.
0 0
lees meer

Wateroverlast, droogte of waterkwaliteit. Wat kan ik als inwoner samen met anderen doen?

Comité opstarten met omwonenden
Comité opstarten met omwonenden om te kijken waar er eventueel buffering kan komen , visserij commissie inschakelen, vijvers aansluiten aan de beek
Idee uit mini Heulebeekforum |.
0 0
lees meer

Wateroverlast, droogte of waterkwaliteit. Wat kan ik als inwoner samen met anderen doen?

Transparant communiceren. Ervaringen delen en zoeken naar win-win.
Ik te veel, jij te weinig, waar vinden we elkaar? Hoe spreken we verder praktisch af?
Idee uit mini Heulebeekforum |.
0 0
lees meer

Wateroverlast, droogte of waterkwaliteit. Wat kan ik als inwoner samen met anderen doen?

Oprichten van buurtcommité Heulebeek
Wandelingen organiseren gecombineerd met opruimacties rond de Heulebeek. Op deze manier leren de buurtbewoners de Heulebeek kennen en wordt de groene omgeving proper gehouden. Dit comité kan ook nadenken over de noden langs de Heulebeek en hierover in overleg gaan met het stadsbestuur.
Kortrijk |.
0 0
lees meer

Wateroverlast, droogte of waterkwaliteit. Wat kan ik als inwoner samen met anderen doen?

Water is voor ons allen een belangrijke issue.
Moet dringend ons meer bezighouden en er samen over praten en van elkaar leren
Idee uit mini Heulebeekforum |.
0 0
lees meer

Wateroverlast, droogte of waterkwaliteit. Wat kan ik als inwoner samen met anderen doen?

collectief inzetten op waterbuffering en -infiltratie, etc.
Niet iedereen heeft de ruimte om individueel een regenwaterput te plaatsen. In dit geval nagaan voor een groep van woningen, bestaande wijken of collectieve buffering en infiltratie in de buurt mogelijk is (Infiltratiekom, WADI's). Een lokale overheid kan ondersteuning bieden, hoe dit aan te pakken (waar ideale plaats, financiering, etc.)...
Vlaams Kenniscentrum Water (Vlakwa) -.
0 0
lees meer

Wateroverlast, droogte of waterkwaliteit. Wat kan ik als inwoner samen met anderen doen?

Een spreker uitnodigen die uitleg geeft wat het effect is van pesticidengebruik voor ons water.
Idee uit mini Heulebeekforum |.
0 0
lees meer

Wateroverlast, droogte of waterkwaliteit. Wat kan ik als inwoner samen met anderen doen?

Verwandeling
Wijkcomité organiseert verwandeling -> waterkwaliteit. Gemeentelijke socio-culturele verenigingen zetten in op waterkwaliteit en beleving door het organiseren van verwandelingen: op een andere manier kennismaken met de waterloop, bv. Natuurwandeling gekoppeld aan zwerfvuilactie.
Idee uit projectgroep Heulebeek |.
0 0
lees meer