Wateroverlast, droogte of waterkwaliteit. Wat kan ik als inwoner samen met anderen doen?

bij nieuwe wijken - overlopen van regenwaterputten naar grotere buffer sturen

Geef helder aan hoe je dit ziet en waar. Geef ook aan waarom jouw idee precies een goed idee is.

Overlopen van individuele regenwaterputten naar een grotere buffer op wijkniveau sturen om nuttig in te zetten: voor bijv. nabijgelegen bedrijven, landbouw of voor de inwoners zelf, wanneer hun eigen hemelwaterput komt leeg te staan

Waar gaat jouw idee over?

wateroverlast, droogte