Wateroverlast, droogte of waterkwaliteit. Wat kan ik als inwoner samen met anderen doen?

Niet vergunde ophogingen + illegale lozingen melden.

Geef helder aan hoe je dit ziet en waar. Geef ook aan waarom jouw idee precies een goed idee is.