Wateroverlast, droogte of waterkwaliteit. Wat kan ik als inwoner samen met anderen doen?

collectief inzetten op waterbuffering en -infiltratie, etc.

Geef helder aan hoe je dit ziet en waar. Geef ook aan waarom jouw idee precies een goed idee is.

Niet iedereen heeft de ruimte om individueel een regenwaterput te plaatsen. In dit geval nagaan voor een groep van woningen, bestaande wijken of collectieve buffering en infiltratie in de buurt mogelijk is (Infiltratiekom, WADI's). Een lokale overheid kan ondersteuning bieden, hoe dit aan te pakken (waar ideale plaats, financiering, etc.)...

Waar gaat jouw idee over?

wateroverlast, droogte