Wateroverlast, droogte of waterkwaliteit. Wat kan ik als inwoner samen met anderen doen?

Bemalingswater (bij een nieuwbouw) ter beschikking stellen voor de buurt.