Wateroverlast, droogte of waterkwaliteit. Wat kan ik als inwoner samen met anderen doen?

Bemalingswater (bij een nieuwbouw) ter beschikking stellen voor de buurt.

Geef helder aan hoe je dit ziet en waar. Geef ook aan waarom jouw idee precies een goed idee is.