Wateroverlast, droogte of waterkwaliteit. Wat kan ik als inwoner samen met anderen doen?

Thema-avond waterkwaliteit

Geef helder aan hoe je dit ziet en waar. Geef ook aan waarom jouw idee precies een goed idee is.

Organiseren van een thema-avond rond waterkwaliteit. De problematiek van het lozen van afvalproducten in de openbare riolering (straatkolken -> hemelwaterstelsel) -> infiltrerende straatkolken

Waar gaat jouw idee over?

waterkwaliteit