Deel op facebook
Deel op twitter
Deel op facebook
Deel op twitter

Jullie bijdragen

Wateroverlast, droogte of waterkwaliteit. Wat kunnen bedrijven, verenigingen, organisaties… doen?

"Heulebeekexpedities" voor schoolgaande jeugd
Idee uit Heulebeekforum |.
0 0
lees meer

Wateroverlast, droogte of waterkwaliteit. Wat kan de overheid doen?

Een belangrijke en effectieve bronmaatregel: water ophouden via grachtenstelsels
systematisch de gewone (baan)grachten 'verkameren' of vertrappen, hetgeen een vertraagde afvoer betekent met een betere infiltratie tot gevolg. Dit werkt ook goed bij hellingen. Baangrachten, maar ook alle andere grachten, spelen van oudsher een belangrijke rol inzake effectief waterbeheer. Baangrachten werden vroeger weleens ‘ingebuisd’ door plaatsgebrek binnen het openbaar domein. En grachten waren soms ook open riolen geworden. Dankzij de continue aanpak van de openbare rioleringen kunnen grachten weer ten volle hun rol waarmaken. En waar mogelijk kan men oude ‘ingebuisde’ of gedempte grachten terug openwerken. Bij gebrek aan ruimte voor een open gracht kan men fietspaden, voetwegen en parkeerstroken voorzien van infiltrerende RW-afvoer. Hierbij zijn geen dure en tijdrovende onteigeningen nodig. Een kanttekening is dat infiltratiebuizen geen vertraagde afvoer hebben en dat ze bij te diepe ligging voor ontwatering kunnen zorgen, wat natuurlijk niet te bedoeling is
Luc M.
0 0
lees meer

Wateroverlast, droogte of waterkwaliteit. Wat kunnen bedrijven, verenigingen, organisaties… doen?

Uitwerken van ondersteunende tools voor samenwerkingsprojecten
Op vandaag zijn er veel gemotiveerde bedrijven, die willen samenwerken bijv. Bedrijf A met veel dakoppervlakte heeft hemelwater ter beschikking, die bedrijf B (buur) wil gebruiken. Op vandaag weten ze vaak niet hoe er aan te beginnen, hoe dit juridisch te regelen. Ondersteunende tools zoals een plan van aanpak, voorbeeld van samenwerkingsovereenkomst zouden hierin een stimulerende rol kunnen spelen.
Vlaams Kenniscentrum Water (Vlakwa) -.
0 0
lees meer

Wateroverlast, droogte of waterkwaliteit. Wat kan de overheid doen?

Stopzetten van (illegaal) verhogen van weiland
Zelf woon ik niet direct aan de Heulebeek, doch bij hevige regen staan er ook soms stukken straat onder water; In de omgeving (elders ook) worden nog te vaak gronden opgehoogd, vaak illegaal. Hierdoor stroomt het regenwater snel en massaal af, naar de straten, en naar de riolen, met als gevolg wateroverlast en krijgt het water niet de kans in de bodem te sijpelen.
edwin R.
0 0
lees meer

Wateroverlast, droogte of waterkwaliteit. Wat kan ik als inwoner zelf doen?

droogte heeft te maken met broeikasgassen.
iedereen heeft een voorbeeldfunctie. waar je woont ben je zichtbaar en kan je uw mobiliteit in de kijker zetten door veel te fietsen en anderen aan te zetten tot fietsen je kan ook een avond organiseren voor de buurt waarbij je een wetenschapper uitnodigt die komt met de harde cijfers,nadien hapje en drankje om na te kaarten en mensen te stimuleren om hun gedrag ten goede te wijzigen
Natuurpunt e.
0 0
lees meer

Wateroverlast, droogte of waterkwaliteit. Wat kan ik als inwoner zelf doen?

Maak van het winters overstromingsgebied in Ledegem een waterreservoir met meerwaarde voor de natuur
In Ieper zijn de Verdronken Weiden een waterrijk natuurgebied maar eveneens een spaarbekken voor waterproductie. Na enkele droge zomers – met de klimaatveranderingen weten we dat er nog meer droge perioden volgen – zou een ruime waterreserve meer dan welkom zijn voor de landbouw in de regio. Als je stroomopwaarts erosiemaatregelen kan invoeren, zo het spaarbekken kan vrijwaren van massa’s slib en het bekken natuurlijk inricht, kan het ook een meerwaarde betekenen voor de natuur. Een win-win voor landbouw en natuur.
Miguel R.
0 0
lees meer
Ontdek ze allemaal
Meer nieuws en projecten

Doe de test

Kom te weten hoe groot jouw overstromingskans in Kortrijk, Kuurne, Ledegem, Moorslede, Wevelgem of Zonnebeke is en hoe de kans stijgt door de klimaatverandering.

Doe mee

Het traject

Vanaf 6 februari 2020 kan je meedenken over hoe we de problematiek rond wateroverlast, droogte en waterkwaliteit rond de Heulebeek verder kunnen terugdringen. Het resultaat wordt vastgelegd in een riviercontract voor het stroomgebied van de Heulebeek.