Skip to main content
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter

Jullie bijdragen

Willekeurig
Populair
Recent

Wateroverlast, droogte of waterkwaliteit. Wat kan ik als inwoner zelf doen?

Loskoppelen van regenpijp
Door je regenwater niet via je regenpijp weg te laten stromen naar het riool ontstaan er bij hevige regen minder plotse hoge waterstanden. Voer je regen in plaats daarvan af naar een regenput, regenton of bij voorkeur een wadi (verlaagd stukje gras in je tuin waar het water de bodem in sijpelt).
Katrijn D.
0 0
lees meer

Wateroverlast, droogte of waterkwaliteit. Wat kan de overheid doen?

Berkenlaan onderhoud van de beek:
Nu draaien de bewoners op voor fouten uit het verleden van de overheid. Men zou dat ook kunnen doen via de beek zelf. Nu worden de bewoners "lastig" gevallen en die moeten opdraaien voor de oorspronkelijke keuze
Idee uit mini Heulebeekforum |.
0 0
lees meer

Wateroverlast, droogte of waterkwaliteit. Wat kan ik als inwoner zelf doen?

Erosie langs beek verminderen ==> bomen = biodiversiteit
Idee uit mini Heulebeekforum |.
0 0
lees meer

Wateroverlast, droogte of waterkwaliteit. Wat kunnen bedrijven, verenigingen, organisaties… doen?

Samenwerking
Ijveren naar een goede samenwerking tussen verschillende overheden, belangenorganisaties, natuurverenigingen – zorgen voor een minder versnipperd beleid ivm de waterlopen.
Kortrijk |.
0 0
lees meer

Wateroverlast, droogte of waterkwaliteit. Wat kunnen bedrijven, verenigingen, organisaties… doen?

Meewerken aan groen-blauw verhaal op eigen terrein
o Aangeven dat ze allen verantwoordelijkheid nemen en effectief meewerken aan groen-blauw verhaal op eigen terrein: infiltratie, bufferbekken, volwaardig groen (bomen) o Dit is tevens een aspect van het duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen (Sustainable Development Goals) o Via organisaties draagvlak creëren voor bovenstaande
Idee uit projectgroep Heulebeek |.
0 0
lees meer

Wateroverlast, droogte of waterkwaliteit. Wat kan ik als inwoner samen met anderen doen?

Een spreker uitnodigen die uitleg geeft wat het effect is van pesticidengebruik voor ons water.
Idee uit mini Heulebeekforum |.
0 0
lees meer
Ontdek ze allemaal
Meer nieuws en projecten

Doe de test

Kom te weten hoe groot jouw overstromingskans in Kortrijk, Kuurne, Ledegem, Moorslede, Wevelgem of Zonnebeke is en hoe de kans stijgt door de klimaatverandering.

Doe mee

Het traject

Vanaf 6 februari 2020 kan je meedenken over hoe we de problematiek rond wateroverlast, droogte en waterkwaliteit rond de Heulebeek verder kunnen terugdringen. Het resultaat wordt vastgelegd in een riviercontract voor het stroomgebied van de Heulebeek.