Skip to main content
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter

Jullie bijdragen

Willekeurig
Populair
Recent

Wateroverlast, droogte of waterkwaliteit. Wat kunnen bedrijven, verenigingen, organisaties… doen?

bedrijven die veel water verbruiken moeten zelf zuiveren en hergebruiken
Bedrijven zijn kapitaalkrachtig genoeg of zouden het moeten zijn om indien ze veel water gebruiken, een installatie te plaatsen om dit water te hergebruiken. Water is van iedereen en iedereen moet dit ter beschikking hebben voor een redelijke prijs, dit is een basisbehoefte. Bij extreem hoog watergebruik moet de prijs voor particulieren systematisch hoger worden per m3 verbruik. het zou niet slecht zijn als bedrijven in de mogelijkheid zouden zijn om water te bufferen of op te slaan ten voordele van de gemeenschap
Natuurpunt e.
0 0
lees meer

Wateroverlast, droogte of waterkwaliteit. Wat kunnen bedrijven, verenigingen, organisaties… doen?

Ondersteunen, faciliteren, ... van ondernemingen waar nood is aan water
Idee uit mini Heulebeekforum |.
0 0
lees meer

Wateroverlast, droogte of waterkwaliteit. Wat kunnen bedrijven, verenigingen, organisaties… doen?

Bedrijf/landbouw stimuleren voor buffering (geen ophoging e.d.)
Idee uit mini Heulebeekforum |.
0 0
lees meer

Wateroverlast, droogte of waterkwaliteit. Wat kan de overheid doen?

Recreatief exploiteren van het traject
Idee uit Heulebeekforum |.
0 0
lees meer

Wateroverlast, droogte of waterkwaliteit. Wat kan de overheid doen?

Een vernieuwende bronmaatregel: ‘vergrachten’ zonder onteigeningen
de 'vergrachting' kan men realiseren door een kunstmatige gracht uit te werken met aaneengeschakelde bakken. Hierin wordt het hemelwater afkomstig van de wegenis, de omgevende verhardingen en drainagestelsels gebufferd en geïnfiltreerd. Daarbovenop zorgt een intelligente overkapping voor een fietspad, voetpad of parkeerstroken. Hierbij is de bufferende capaciteit 5 x hoger dan de klassiek voorziene infiltratiebuis (diameter 500). Naast een doorgedreven buffering van ruim 1.500 l/m kan men ook nutsleidingen integreren in het systeem zodat een return wordt gerealiseerd wat o.a. de kostprijs vrij gunstig beïnvloedt. Deze bakken kunnen tevens fungeren als openbare regenwaterreservoirs die kunnen aangesproken worden bij langere droogteperiodes. Sterke troeven: • zonder ruimteverlies • waarbij onteigeningen niet meer nodig zijn • een hoog rendement, dankzij een schaalbare mix tussen buffering en infiltratie • integratie van nutsleidingen
Luc M.
0 0
lees meer

Wateroverlast, droogte of waterkwaliteit. Wat kan de overheid doen?

Van de Heulebeek een groene wandelzone maken (gedeeltes) met geboortebos, fietsbrugjes, ...
Idee uit Heulebeekforum |.
0 0
lees meer
Ontdek ze allemaal

Riviercontract Heulebeek ondertekend

14-06-2022

Het riviercontract voor de Heulebeek bestaat uit 26 acties en bundelt maatregelen rond de structuur, kwaliteit en inrichting van de vallei van de Heulebeek, projecten van waterbeheerders rond droogte, toegang tot en ruimte voor water en bescherming tegen wateroverlast, acties gericht op beleving en sensibilisering en op de waterkwaliteit in de vallei van de Heulebeek. Dit riviercontract is het resultaat van een nauwe samenwerking tussen waterbeheerders, overheden, middenveldorganisaties, inwoners en andere partners. Het zal op 21 juni worden voorgesteld aan de pers en vanaf dan ook beschikbaar zijn op de website.   Je kan het hier dowloaden.

Riviercontract Heulebeek: waar staan we bij de start van dit nieuwe jaar?

07-01-2021

Afgelopen jaar reageerden de inwoners en stakeholders van het stroomgebied massaal op onze oproep om ideeën in te geven die ons moeten helpen weerbaarder te worden tegen overstromingen en oplossingen te vinden voor de problematiek van droogte en waterkwaliteit. Die ideeën werden rechtstreeks ingegeven op deze website of verzameld tijdens de (online of offline) stakeholdersfora. We danken opnieuw iedereen voor deze waardevolle bijdrage! Zo verzamelden we 161 ideeën voor Heulebeek. Ondanks de moeilijke coronaperiode, hebben we achter de schermen niet stilgezeten. Integendeel. De stuurgroep is actief met jullie input aan de slag gegaan. Zo werden eerst de dubbels uit het geheel gehaald en werden de acties in thema’s of clusters verwerkt. Momenteel zijn er per actiecluster of thema werkgroepjes aan de slag om de onderliggende ideeën te bespreken en in maatregelen te gieten. Die output wordt dan in het riviercontract vertaald. Maar voor we zover zijn, komen we nog terug bij jullie met een voorstel van riviercontract. Wanneer dat precies zal plaatsvinden en onder welke vorm, hangt af van de coronamaatregelen en de voortgang van ons werk. We houden jullie op de hoogte via onze website. Vragen? Mail dan gerust naar heulebeek@riviercontract.be!

3 nieuwe Heulebeek mini-fora

02-06-2020

Kom naar één van de drie online-fora over de Heulebeek waar we samen verder ideeën uitwerken. We kunnen jouw terreinkennis, expertise en creativiteit zeker gebruiken! Schrijf je in voor één van de volgende mini-fora: 10 juni van 14 tot 16u: focus op de impact van en voor bedrijven en bedrijventerreinen 11 juni van 9 tot 11u: focus op landbouw en landbouwbedrijven 22 juni van 19.30-21.30u: focus op de inwoners van Wevelgem en Ledegem Je mag gerust ook andere mensen uitnodigen: bedrijfsleiders die bezig zijn met waterinfiltratie en -hergebruik, landbouwers die af te rekenen krijgen met droogte, of familie, kennissen en buren die dromen van pootjebaden in de Heulebeek. Iedereen is welkom. ProgrammaElk online forum is opgebouwd uit drie stappen: Je krijgt eerst een informatiebad rond droogte, overstroming en waterkwaliteit in en om de Heulebeek. In kleine groepen delen we onze toekomstbeelden. We werken ideeën uit om deze toekomstbeelden te realiseren. Registreer je hier Praktisch Kort na je inschrijving, krijg je via mail een link en wachtwoord toegestuurd zodat je makkelijk kan inloggen en deelnemen aan het forum. Voor deze onlinefora werken we met een beveiligde link. Deelnemen kan via de browser, dus ook zonder iets te installeren.

Meer nieuws en projecten

Doe de test

Kom te weten hoe groot jouw overstromingskans in Kortrijk, Kuurne, Ledegem, Moorslede, Wevelgem of Zonnebeke is en hoe de kans stijgt door de klimaatverandering.

Doe mee

Het traject

Vanaf 6 februari 2020 kan je meedenken over hoe we de problematiek rond wateroverlast, droogte en waterkwaliteit rond de Heulebeek verder kunnen terugdringen. Het resultaat wordt vastgelegd in een riviercontract voor het stroomgebied van de Heulebeek.