home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
Blog

Waar gaat mijn afvalwater heen?

26-02-2020

Foto links: lozing in beek
Foto's rechts: Afvalwater komt toe in een rioolwater-zuiveringsstation en wordt na zuivering in de beek geloosd.

Wanneer je de gootsteen laat leeglopen of het toilet doorspoelt, verdwijnt je afvalwater in een stel van buizen. Wat er nadien mee gebeurt, daar stellen we ons vaak geen vragen bij. Wordt mijn huishoudelijk afvalwater nog in de beek/gracht geloosd of wordt het afgevoerd via buizen en gezuiverd in een rioolwaterzuiveringsinstallatie?

Wil je het écht weten?

Via https://www.vmm.be/data/zonering-en-uitvoeringsplan kom je op het geoloket zonering- en uitvoeringsplannen terecht. Daar kan je heel eenvoudig je adres ingeven en nagaan in welke (zuiverings)zone je gelegen bent:

Oranje gearceerd gebied: jouw afvalwater komt via de openbare riolering in een rioolwaterzuiveringstation terecht en wordt er gezuiverd; Groene zone: het afvalwater moet worden ingezameld en aangesloten op een rioolwaterzuiveringstation. Is deze zone groen gearceerd dan is de inzameling intussen uitgevoerd en komt je afvalwater ook in een rioolwaterzuiveringstation terecht; Rode zone of helemaal niet ingekleurd: hier moet het afvalwater individueel gezuiverd worden met een individuele behandelingsinstallatie voor afvalwater (IBA). Is deze rode zone reeds gearceerd, dan wordt ook hier reeds afvalwater gezuiverd.

Waar er openbare riolering is aangelegd, ben je verplicht om je huishoudelijke afvalwater erop aan te sluiten. Daarbij zijn er twee uitzonderingen:

als je woning/lozing meer dan 250 meter van de riolering afgelegen is Als je een perceel van derden moet gebruiken om je rioolaansluiting te maken.

Wil je nog meer weten over de ‘weg’ van het afvalwater? Ga dan naar https://www.vmm.be/water/riolering/waar-gaat-je-afvalwater-heen

Nieuws

Naar een riviercontract voor het stroomgebied van de Heulebeek

31-01-2020

Op 6 februari start een nieuw participatieproject voor het stroomgebied van de Heulebeek. Dit project wordt afgetrapt met de lancering van een online test en ideeënplatform. Vanaf dan zoeken de inwoners van Kortrijk, Kuurne, Ledegem, Moorslede, Wevelgem en Zonnebeke en alle andere betrokkenen een jaar lang hoe problemen rond waterkwaliteit, droogte en overstromingen kunnen aangepakt worden. Op het einde van het project leggen we de engagementen vast in een riviercontract voor de Heulebeek. Dat is dan de rode draad om het waterbeheer in de vallei van de Heulebeek vorm te geven.

In het verleden veroorzaakte de Heulebeek regelmatig problemen rond waterschaarste en wateroverlast. Hoe is de situatie nu in Kortrijk, Kuurne, Ledegem, Moorslede, Wevelgem en Zonnebeke? En zijn we klaar voor de toekomst? Daarom start de Vlaamse Milieumaatschappij samen met de deelnemende partners een project in het stroomgebied van de Heulebeek om het overstromingsrisico duurzaam te verminderen, de waterschaarste in de waterlopen terug te dringen en de waterkwaliteit te bevorderen.

De meerwaarde van de waterlopen voor alle gebruikers staat daarbij centraal. We zetten ook in op een grotere bewustwording rond het thema water.

13 partners

Het project is een initiatief van de Vlaamse Milieumaatschappij. Naast de VMM engageren zich 11 andere partners in dit participatieproject via de ondertekening van het charter op 6 februari. De andere partners zijn: de gemeenten Kortrijk, Kuurne, Ledegem, Moorslede, Wevelgem en Zonnebeke, Leiedal, de West-Vlaamse Intercommunale, Departement Landbouw & Visserij, Natuur.Koepel Zuid-West-Vlaanderen en de provincie West-Vlaanderen. Ook het Vlaams Kenniscentrum Water steunt het project vanuit de stuurgroep.

Deelnemen aan het participatieproject

Alle omwonenden kunnen de test doen op heulebeek.riviercontract.be. Zo komen ze te weten hoe groot hun overstromingskans is en hoe de kans stijgt door de klimaatverandering. Iedereen is ook welkom op de Heulebeekfora om samen met de andere stakeholders te onderzoeken wat ze belangrijk vinden en wat mogelijke acties zijn. Maatregelen en oplossingen moeten gedragen en uitgevoerd worden door alle betrokken burgers, bedrijven, verenigingen … Vandaar  de participatieve aanpak.

De Heulebeekfora (steeds van 20.00u tot 23.00 u, onthaal om 19.30u) vinden plaats op:

maandag 2 maart: Kortrijk en Kuurne in OC de Vonke, Lagaeplein 24, 8501 Kortrijk woensdag 4 maart Moorslede en Zonnebeke in De Linie, Iepersestraat 52b, 8890 Moorslede. maandag 23 maart: Wevelgem en Ledegem in OC De Stekke te Moorsele, Sint-Maartensplein 12, 8560 Wevelgem

Op het einde van het project leggen we de engagementen van alle betrokkenen vast in een riviercontract voor de Heulebeek. Dat vormt dan de komende jaren de rode draad om het waterbeheer in de vallei van de Heulebeek vorm te geven, zodat we vooral van het water kunnen genieten.