Deel op facebook
Deel op twitter
Deel op facebook
Deel op twitter

Wateroverlast, droogte of waterkwaliteit. Wat kan ik als inwoner zelf doen?

42
2

Deze ideeën werden reeds ingediend

Willekeurig Populair Recent
Toon opnieuw willekeurig 24 van de 42 bijdragen

Wateroverlast, droogte of waterkwaliteit. Wat kan ik als inwoner zelf doen?

Loskoppelen van regenpijp
Door je regenwater niet via je regenpijp weg te laten stromen naar het riool ontstaan er bij hevige regen minder plotse hoge waterstanden. Voer je regen in plaats daarvan af naar een regenput, regenton of bij voorkeur een wadi (verlaagd stukje gras in je tuin waar het water de bodem in sijpelt).
Katrijn D.
0 0
lees meer

Wateroverlast, droogte of waterkwaliteit. Wat kan ik als inwoner zelf doen?

Aandacht geven aan, bewust bezig zijn met de beek
Idee uit mini Heulebeekforum |.
0 0
lees meer

Wateroverlast, droogte of waterkwaliteit. Wat kan ik als inwoner zelf doen?

Natuur herstellen aan en rond de Heulebeek + tuinen ontharden
Idee uit Heulebeekforum |.
0 0
lees meer

Wateroverlast, droogte of waterkwaliteit. Wat kan ik als inwoner zelf doen?

Projectkaders zoeken
Idee uit mini Heulebeekforum |.
0 0
lees meer

Wateroverlast, droogte of waterkwaliteit. Wat kan ik als inwoner zelf doen?

Heulebeek toegankelijk maken
De Heulebeek meer toegankelijk maken en genieten van zijn biotoop.
Idee uit Heulebeekforum |.
0 0
lees meer

Wateroverlast, droogte of waterkwaliteit. Wat kan ik als inwoner zelf doen?

Maak van het open gebied tussen Heule en Heule-Watermolen een groene long met overstromingsgebied
In andere gemeenten kan het wel, waarom in Heule niet? Zowel Kuurne als Gullegem hebben rond de Heulebeek een groene long en in Heule... stopt het. Er zijn nochtans zoveel opportuniteiten en ze hoeven niet per se veel geld te kosten. Daarom vraag ik ons stadsbestuur om dringend te investeren in: - overstromingsgebieden waar de Heulebeek gewoon haar ding kan doen (tip: tussen de R8 en de Goethalslaan ligt een natuurlijk winteroverstromingsgebied dat gemakkelijk een meter afgegraven kan worden en een dure bypass misschien niet nodig had gemaakt) - een duurzame langetermijnvisie die het open gebied tussen Heule en Heule-Watermolen met uniek zicht op Preetjes molen vrijwaart van verdere bebouwing met ruimte voor... * echte natuur (amfibieënpoelen, natuurlijke doornhagen, vlinderweides...): gebruik de expertise van natuurpunt! * een wandel- en fietspad (eindelijk!) * speelnatuur (een dikke duim voor de investering in de Warande, maar het domein bulkt uit haar voegen) * korteketenlandbouw
Emmanuel D.
0 0
lees meer

Wateroverlast, droogte of waterkwaliteit. Wat kan ik als inwoner zelf doen?

Erosie langs beek verminderen ==> bomen = biodiversiteit
Idee uit mini Heulebeekforum |.
0 0
lees meer

Wateroverlast, droogte of waterkwaliteit. Wat kan ik als inwoner zelf doen?

Ownership
Zorg dragen voor de Heulebeek alsof het jouw eigen beek was. Hiermee bedoelen we bijvoorbeeld geen groenafval storten langs de Heulebeek, de omgeving rond de Heulebeek helpen proper te houden, erfdienstbaarheden en doorgangen langs de beek vrijhouden om zo onderhoud mogelijk te maken
Kortrijk |.
0 0
lees meer

Wateroverlast, droogte of waterkwaliteit. Wat kan ik als inwoner zelf doen?

Aanleggen van waterspaarbekkens en uitbreiden van overstromingsgebieden.
Deze kunnen gecreëerd worden in landelijke gebieden. Voornamelijk op plaatsen voor binnenkomst van de Heulebeek in het centrum van Dadizele
Nico D.
0 0
lees meer

Wateroverlast, droogte of waterkwaliteit. Wat kan ik als inwoner zelf doen?

Maximaal regenwater gebruiken
Maximaal RW gebruiken via tank en zoveel mogelijk RW laten afstromen ter plekken een natte 'pelouse' is veel minder erg dan een verschroeide maar het eerste helpt het tweede
Idee uit mini Heulebeekforum |.
0 0
lees meer

Wateroverlast, droogte of waterkwaliteit. Wat kan ik als inwoner zelf doen?

betonstop mag geen dode letter blijven. milieubewust omgaan met mobiliteit. milieuvriendelijkheid
Wateroverlast: overheden moeten de betonstop nastreven voor wat betreft woningbouw. Parkeerplaatsen moeten neerslagdoorlatend worden. overheden moeten het verharden van nieuwe oppervlakten ontraden en subsidies geven wanneer mensen verharding wegnemen ten voordele van waterinfiltratie Droogte is een klimaatkwestie. indien mogelijk je persoonlijke mobiliteit milieuvriendelijker invullen door openbaar vervoer te nemen of te fietsen Waterkwaliteit: geen milieu-bedreigende producten aankopen en die zeker niet gebruiken in de natuur
Natuurpunt e.
0 0
lees meer

Wateroverlast, droogte of waterkwaliteit. Wat kan ik als inwoner zelf doen?

Slim en spaarzaam omgaan met water
Door slim een spaarzaam om te gaan met water kan het potentieel watertekort tijdens periodes van droogte beperkt worden. Door het plaatsen van een (extra) hemelwaterput en dit hemelwater te gebruiken voor verschillende toepassingen (toiletspoeling, auto wassen, planten water geven, ...) zorgen we er voor dat het drinkwaternet minder belast wordt.
Kortrijk |.
0 0
lees meer

Wateroverlast, droogte of waterkwaliteit. Wat kan ik als inwoner zelf doen?

Achterwaartse lozingen van afvalwater in de beek saneren
In het verleden - toen er nog geen riolering in de straat lag en de beek achter de woning lag - zijn situaties ontstaan waarbij het afvalwater rechtstreeks in de beek terecht kwam. Intussen werd riolering aangelegd maar blijken her en der nog achterwaartse lozingen van afvalwater te bestaan. Het aansluiten van deze individuele lozingen op de riolering zouden een onmiddellijke positieve kwaliteitsimpact hebben op de waterloop aldaar.
VMM |.
0 0
lees meer

Wateroverlast, droogte of waterkwaliteit. Wat kan ik als inwoner zelf doen?

Zelf uitvoeren
Ik woon op de buiten, bijgevolg kan ik zelf uitvoeren. Bezit 2 regenputten. Grote tuin en dito bos(0,4ha). Geen verhardingen, water kan uitstekend de bodem indringen.
Idee uit mini Heulebeekforum |.
0 0
lees meer

Wateroverlast, droogte of waterkwaliteit. Wat kan ik als inwoner zelf doen?

Als je aan de beek woont, zelf verantwoordelijkheid opnemen
Minder erosie door bomen aanplanten, geen sluikstorten, onderhouden.
Idee uit Heulebeekforum |.
0 0
lees meer

Wateroverlast, droogte of waterkwaliteit. Wat kan ik als inwoner zelf doen?

Bestaande waterput uitbreiden
Idee uit mini Heulebeekforum |.
0 0
lees meer

Wateroverlast, droogte of waterkwaliteit. Wat kan ik als inwoner zelf doen?

Laat de Heulebeek meanderen, creëer meer waterbuffers en plant bomen waar mogelijk.
Er zijn een aantal weides langs de Heulebeek die we meer gericht kunnen gebruiken als een waterbuffer indien nodig. Vorm bijvoorbeeld dijken rond de weides en laat ze overstromen indien nodig. Geef de boeren een correcte prijs om van hun gebied een overstromingsgebied te maken of een waterbuffer te maken, tijdens droogte kunnen ze het water dan gebruiken. Ter hoogte van de Heulestraat 148 ligt er een terrein waar jaarlijks één evenement plaatsvindt maar anders wordt er niets gedaan met het terrein. Het is een perfect terrein om een waterbekken te plaatsen, de Heulebeek nog meer te laten meanderen en extra bomen te plaatsen. Het gebied is nu ingekleurd als parkgebied.
kaat v.
0 1
lees meer

Wateroverlast, droogte of waterkwaliteit. Wat kan ik als inwoner zelf doen?

Zo weinig mogelijk verharden.
Water moet ter plaatse kunnen blijven. Een oprit kan ook gerust in beton grastegel aangelegd worden...
Idee uit mini Heulebeekforum |.
0 0
lees meer

Wateroverlast, droogte of waterkwaliteit. Wat kan ik als inwoner zelf doen?

Regenput met infiltratieput / Gescheiden rioolstelsen
Idee uit mini Heulebeekforum |.
0 0
lees meer

Wateroverlast, droogte of waterkwaliteit. Wat kan ik als inwoner zelf doen?

De land- en tuinbouwers verder informeren over dit project
Idee uit mini Heulebeekforum |.
0 0
lees meer

Wateroverlast, droogte of waterkwaliteit. Wat kan ik als inwoner zelf doen?

Cijferdata vrij ter beschikking stellen (IOT). Continu transparant communiceren.
Idee uit mini Heulebeekforum |.
0 0
lees meer

Wateroverlast, droogte of waterkwaliteit. Wat kan ik als inwoner zelf doen?

Gezuiverd water!
Splitsing V.K.A. water en regenwater
Idee uit Heulebeekforum |.
0 0
lees meer

Wateroverlast, droogte of waterkwaliteit. Wat kan ik als inwoner zelf doen?

Aan waterbeheer doen naar de onderwaterwereld toe
Zelf moeten we zorgen dat er een groep bijvoorbeeld aan waterbeheer doen naar de onderwaterwereld toe, zelf aan water opslag doen, zelf heb ik goede ervaring in Zwalmstreek
Idee uit mini Heulebeekforum |.
0 0
lees meer

Wateroverlast, droogte of waterkwaliteit. Wat kan ik als inwoner zelf doen?

droogte: is het niet hemeltergend dat we nog altijd onze toiletten doorspoelen met drinkwater?
ik ben geen uitvinder maar zou een beroep willen doen op creatievelingen die een reukloos proper toiletsysteem uitvinden waarbij we geen leidingwater moeten gebruiken. natuurlijk gebruik ik persoonlijk zelf regenputwater om ons toilet door te spoelen maar dat vind ik in perioden van regenschaarste niet goed. er bestaan composttoiletten voor buiten maar bestaat er iets voor binnenshuis voor ons, verwende nesten, die het zoals onze grootouders niet meer kunnen opbrengen om 's winters naar een buiten toilet te gaan
Natuurpunt e.
0 0
lees meer
Toon opnieuw willekeurig 24 van de 42 bijdragen