Deel op facebook
Deel op twitter
Deel op facebook
Deel op twitter
Blog

Waar gaat mijn afvalwater heen?

26-02-2020

Foto links: lozing in beek
Foto's rechts: Afvalwater komt toe in een rioolwater-zuiveringsstation en wordt na zuivering in de beek geloosd.

Wanneer je de gootsteen laat leeglopen of het toilet doorspoelt, verdwijnt je afvalwater in een stel van buizen. Wat er nadien mee gebeurt, daar stellen we ons vaak geen vragen bij. Wordt mijn huishoudelijk afvalwater nog in de beek/gracht geloosd of wordt het afgevoerd via buizen en gezuiverd in een rioolwaterzuiveringsinstallatie?

Wil je het écht weten?

Via https://www.vmm.be/data/zonering-en-uitvoeringsplan kom je op het geoloket zonering- en uitvoeringsplannen terecht. Daar kan je heel eenvoudig je adres ingeven en nagaan in welke (zuiverings)zone je gelegen bent:

Oranje gearceerd gebied: jouw afvalwater komt via de openbare riolering in een rioolwaterzuiveringstation terecht en wordt er gezuiverd; Groene zone: het afvalwater moet worden ingezameld en aangesloten op een rioolwaterzuiveringstation. Is deze zone groen gearceerd dan is de inzameling intussen uitgevoerd en komt je afvalwater ook in een rioolwaterzuiveringstation terecht; Rode zone of helemaal niet ingekleurd: hier moet het afvalwater individueel gezuiverd worden met een individuele behandelingsinstallatie voor afvalwater (IBA). Is deze rode zone reeds gearceerd, dan wordt ook hier reeds afvalwater gezuiverd.

Waar er openbare riolering is aangelegd, ben je verplicht om je huishoudelijke afvalwater erop aan te sluiten. Daarbij zijn er twee uitzonderingen:

als je woning/lozing meer dan 250 meter van de riolering afgelegen is Als je een perceel van derden moet gebruiken om je rioolaansluiting te maken.

Wil je nog meer weten over de ‘weg’ van het afvalwater? Ga dan naar https://www.vmm.be/water/riolering/waar-gaat-je-afvalwater-heen