Deel op facebook
Deel op twitter
Deel op facebook
Deel op twitter

Charter

12 partners engageren zich op 6 februari in dit participatieproject via de ondertekening van het charter. Die partners zijn de Vlaamse Milieumaatschappij, de gemeenten Kortrijk, Kuurne, Ledegem, Moorslede, Wevelgem en Zonnebeke, Leiedal, de West-Vlaamse Intercommunale, Departement Landbouw & Visserij, Natuur.Koepel Zuid-West-Vlaanderen en de provincie West-Vlaanderen. Ook het Vlaams Kenniscentrum Water steunt het project vanuit de stuurgroep.

Lees hieronder het charter:

Samen naar een Riviercontract voor het stroomgebied van de Heulebeek

De deelnemende partners werken samen om

 • het overstromingsrisico duurzaam te verminderen;
 • het droogterisico duurzaam te verminderen;
 • de waterkwaliteit in het stroomgebied te verbeteren.

Dat doen ze met aandacht voor de meerwaarde die de waterlopen voor alle gebruikers bieden. Daarnaast zetten ze in op een grotere bewustwording rond het thema water.

Via oplossingen die:

 • als mix van maatregelen bovenop de eerdere en bestaande inspanningen van de
  verschillende partners tot stand komen;
 • tot stand komen via een participatieve aanpak zodat alle actoren kunnen meedenken, meewerken en voorstellen formuleren;
 • maximaal inspelen op opportuniteiten van het watersysteem voor beleving, landbouw, natuur en economie en onroerend erfgoed;
 • rekening houden met de mogelijke functies en gebruikers van het gebied.

De partners engageren zich in de periode 2020 – 2021 om:

 • het participatietraject te organiseren en ondersteunen;
 • concrete maatregelen en oplossingen te formuleren;
 • bijzondere aandacht te besteden aan de specifieke problemen bovenstrooms,
  benedenstrooms en de samenhang van beide;
 • te werken aan gedragen oplossingen waarover de betrokkenen zich eigenaar voelen;
 • het eindresultaat vast te leggen in een Riviercontract met daarin concrete oplossingen;
 • afspraken te maken voor overleg, opvolging, evaluatie en sturing.
Deel op facebook
Deel op twitter