Deel op facebook
Deel op twitter
Deel op facebook
Deel op twitter
Nieuws

Naar een riviercontract voor het stroomgebied van de Heulebeek

31-01-2020

Op 6 februari start een nieuw participatieproject voor het stroomgebied van de Heulebeek. Dit project wordt afgetrapt met de lancering van een online test en ideeënplatform. Vanaf dan zoeken de inwoners van Kortrijk, Kuurne, Ledegem, Moorslede, Wevelgem en Zonnebeke en alle andere betrokkenen een jaar lang hoe problemen rond waterkwaliteit, droogte en overstromingen kunnen aangepakt worden. Op het einde van het project leggen we de engagementen vast in een riviercontract voor de Heulebeek. Dat is dan de rode draad om het waterbeheer in de vallei van de Heulebeek vorm te geven.

In het verleden veroorzaakte de Heulebeek regelmatig problemen rond waterschaarste en wateroverlast. Hoe is de situatie nu in Kortrijk, Kuurne, Ledegem, Moorslede, Wevelgem en Zonnebeke? En zijn we klaar voor de toekomst? Daarom start de Vlaamse Milieumaatschappij samen met de deelnemende partners een project in het stroomgebied van de Heulebeek om het overstromingsrisico duurzaam te verminderen, de waterschaarste in de waterlopen terug te dringen en de waterkwaliteit te bevorderen.

De meerwaarde van de waterlopen voor alle gebruikers staat daarbij centraal. We zetten ook in op een grotere bewustwording rond het thema water.

13 partners

Het project is een initiatief van de Vlaamse Milieumaatschappij. Naast de VMM engageren zich 11 andere partners in dit participatieproject via de ondertekening van het charter op 6 februari. De andere partners zijn: de gemeenten Kortrijk, Kuurne, Ledegem, Moorslede, Wevelgem en Zonnebeke, Leiedal, de West-Vlaamse Intercommunale, Departement Landbouw & Visserij, Natuur.Koepel Zuid-West-Vlaanderen en de provincie West-Vlaanderen. Ook het Vlaams Kenniscentrum Water steunt het project vanuit de stuurgroep.

Deelnemen aan het participatieproject

Alle omwonenden kunnen de test doen op heulebeek.riviercontract.be. Zo komen ze te weten hoe groot hun overstromingskans is en hoe de kans stijgt door de klimaatverandering. Iedereen is ook welkom op de Heulebeekfora om samen met de andere stakeholders te onderzoeken wat ze belangrijk vinden en wat mogelijke acties zijn. Maatregelen en oplossingen moeten gedragen en uitgevoerd worden door alle betrokken burgers, bedrijven, verenigingen … Vandaar  de participatieve aanpak.

De Heulebeekfora (steeds van 20.00u tot 23.00 u, onthaal om 19.30u) vinden plaats op:

maandag 2 maart: Kortrijk en Kuurne in OC de Vonke, Lagaeplein 24, 8501 Kortrijk woensdag 4 maart Moorslede en Zonnebeke in De Linie, Iepersestraat 52b, 8890 Moorslede. maandag 23 maart: Wevelgem en Ledegem in OC De Stekke te Moorsele, Sint-Maartensplein 12, 8560 Wevelgem

Op het einde van het project leggen we de engagementen van alle betrokkenen vast in een riviercontract voor de Heulebeek. Dat vormt dan de komende jaren de rode draad om het waterbeheer in de vallei van de Heulebeek vorm te geven, zodat we vooral van het water kunnen genieten.