Deel op facebook
Deel op twitter
Deel op facebook
Deel op twitter
Ga terug naar het overzicht van nieuwsitems

Hoe werkt een bufferbekken?

Als een bufferbekken gevuld is, hoe loopt het dan leeg? En waarom staat een bekken leeg bij momenten? Wie controleert de dijken en wat als het bekken vol is?

Een deel van de oever langs de waterloop, bijvoorbeeld de Heulebeek, werd verlaagd. Wanneer na regen het waterpeil in de waterloop stijgt boven een bepaald waterpeil, stroomt het water over deze verlaagde oever en vult het bufferbekken zich. Een uitwateringsconstructie met terugslagklep tussen het bufferbekken en de waterloop zorgt ervoor dat het bufferbekken na de regenbuien opnieuw kan leeglopen. Door de terugslagklep gebeurt dit pas nadat het waterpeil in de waterloop lager is dan het waterpeil in het bufferbekken.

De werking van een bufferbekken gebeurt automatisch en vereist geen onmiddellijke tussenkomst van de waterbeheerder. Dit concept garandeert bovendien dat het bekken zoveel mogelijk leeg staat, en zich pas vult wanneer het echt nodig is. Het is heel belangrijk dat de maximale buffercapaciteit steeds aanwezig is bij noodtoestanden.

De VMM en de provincie West-Vlaanderen zijn verantwoordelijk voor het nazicht en het eventueel onderhoud van hun bufferbekkens en hun waterlopen. Meermaals per jaar wordt langsgekomen om de goede werking ervan te blijven verzekeren.

Deel op facebook
Deel op twitter