Skip to main content
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter

Samen naar een riviercontract voor het stroomgebied van de Heulebeek

Veel rivieren in Vlaanderen zorgden in het verleden al voor overstromingen. Dat geldt ook voor de Heulebeek. Gelukkig is er de laatste jaren al veel gebeurd om het overstromingsrisico te verminderen. Toch blijft kans op wateroverlast bestaan.

Hoe is het nu eigenlijk gesteld met het overstromingsrisico in Kortrijk, Kuurne, Ledegem, Moorslede, Wevelgem of Zonnebeke? En zijn we klaar voor de toekomst?

Samen kunnen we meer

De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) start daarom een project rond het overstromingsrisico van de Heulebeek in Kortrijk, Kuurne, Ledegem, Moorslede, Wevelgem en Zonnebeke. De bedoeling is om alle betrokken overheden, burgers, bedrijven en verenigingen maximaal te betrekken en samen tot oplossingen en maatregelen te komen om het overstromingsrisico te verminderen, om de waterkwaliteit te verbeteren en ook om in droge periodes de waterschaarste in onze waterlopen te beperken.

Samen met de Vlaamse overheid engageren de gemeentebesturen van Kortrijk, Kuurne, Ledegem, Moorslede, Wevelgem en Zonnebeke, Leiedal, de West-Vlaamse Intercommunale, Departement Landbouw & Visserij, Natuur.Koepel Zuid-West-Vlaanderen, het Vlaams Kenniscentrum Water en de provincie West-Vlaanderen zich om samen met alle betrokkenen maatregelen te zoeken. De overheid kan het namelijk niet alleen. Maatregelen en oplossingen moeten ook gedragen en uitgevoerd worden door alle betrokken burgers, bedrijven, verenigingen,… Tijdens het project kijken we ook naar de meerwaarde die de waterlopen in de vallei voor alle gebruikers kunnen betekenen.

Hoe kan je deelnemen aan het project en je steentje bijdragen?

  1. Leer het overstromingsrisico voor jouw adres kennen! Doe de test en kom te weten hoe groot jouw overstromingskans in Kortrijk, Kuurne, Ledegem, Moorslede, Wevelgem of Zonnebeke is en hoe de kans stijgt door de klimaatverandering.
  2. Deel online, bediscussieer en steun ideeën en oplossingen tussen 6 februari en 10 mei op heulebeek.riviercontract.be.
  3. Ga zelf aan de slag in maart op onze Heulebeekfora met de ideeën en initiatieven die zijn voorgesteld om te komen tot concrete en haalbare acties.
  4. Kom in 2021 naar het feestelijk slotevent waar we de beste ideeën voorstellen.

Op het einde van het project leggen we de engagementen van alle betrokkenen vast in een riviercontract voor de Heulebeek. Dat vormt dan de komende jaren de rode draad voor de uitvoering van concrete oplossingen, zodat we vooral van het water kunnen genieten.

Deel op facebook
Deel op twitter