Skip to main content
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter

Jullie bijdragen

Willekeurig
Populair
Recent

Wateroverlast, droogte of waterkwaliteit. Wat kan de overheid doen?

Maak geleidelijk oplopende oevers
De oevers van de Heulebeek zijn nu op de meeste plaatsen die ik ken heel steil en recht. Door de oeverzone te verbreden en de oever zelf minder steil te maken, zal er minder wateroverlast zijn. Bovendien houden veel dieren en planten van de plas-dras situatie die op die manier langs de oevers ontstaat. Het ondiepe deel zal een goede plek zijn voor veel vissoorten.
Katrijn D.
0 0
lees meer

Wateroverlast, droogte of waterkwaliteit. Wat kan de overheid doen?

Verwijder vervuilde bagger en ander afval
De Heulebeek is algemeen bekend als er nogal vervuilde beek. Dat wil zeggen dat dat probleem eerst moet worden opgelost, voordat er nieuwe maatregelen genomen kunnen worden. Door de vervuilde bagger (die afvalstoffen vasthoudt, maak je een goede start om de waterkwaliteit te verhogen.
Katrijn D.
0 1
lees meer

Wateroverlast, droogte of waterkwaliteit. Wat kan de overheid doen?

strikte regulering bemesting percelen naast Heulebeek
Op vele plekken ligt er een vorm van landbouw langs de oevers van de Heulebeek (vnl. in Heule). Ik weet zelf niet voldoende over de vorm van landbouw die er uitgevoerd wordt, maar indien er sprake is van bemesting heeft dit een heel negatief effect op de waterkwaliteit. Wanneer er mest in de Heulebeek terecht komt, ontstaat eutrofiëring (vermesting), waardoor het voor zeer veel dier- en plantensoorten onmogelijk wordt om in de Heulebeek te leven. Idealiter moet er in het hele inzijgings- en afstroomgebied minder bemest worden en enkel met ruwe stalmest. Dit is vaak een bijna onmogelijke vraag aan agrariërs. Een zone langs de oever instellen waar niet bemest mag worden, zodat er minder mest door afspoeling in de beek terecht komt, is dan de beste oplossing.
Katrijn D.
0 0
lees meer

Wateroverlast, droogte of waterkwaliteit. Wat kan de overheid doen?

Creëer een waterretentiegebied als groenzone
Maak ruimte voor water door een grootschalig infiltratiegebied aan te leggen in de buurt van de Heulebeek. Dit kan tegelijk fungeren als groen recreatiegebied in de verstedelijkte buurt. Dit gebied is een grote groenzone met waterpartijen waar hemelwater wordt opgeslagen. Dit is goed voor droge periodes en op die manier komt er minder water in één keer in de Heulebeek terecht bij hevige regenval. In het gebied liggen wadi's, vijvers, moeraszones en kruidenrijke grasvelden. Het ziet er super mooi uit en trekt veel mensen aan. Bovendien draagt een groene omgeving bij aan het welzijn van de inwoners van deze streek. Door dit aan te leggen tonen provincie West-Vlaandere en de gemeenten betrokkenheid met bewoners en initiatief voor het behalen van natuurdoelen. Perfect hiervoor is de MEWAF-site in Heule.
Katrijn D.
0 0
lees meer

Wateroverlast, droogte of waterkwaliteit. Wat kan ik als inwoner zelf doen?

Laat de Heulebeek meanderen, creëer meer waterbuffers en plant bomen waar mogelijk.
Er zijn een aantal weides langs de Heulebeek die we meer gericht kunnen gebruiken als een waterbuffer indien nodig. Vorm bijvoorbeeld dijken rond de weides en laat ze overstromen indien nodig. Geef de boeren een correcte prijs om van hun gebied een overstromingsgebied te maken of een waterbuffer te maken, tijdens droogte kunnen ze het water dan gebruiken. Ter hoogte van de Heulestraat 148 ligt er een terrein waar jaarlijks één evenement plaatsvindt maar anders wordt er niets gedaan met het terrein. Het is een perfect terrein om een waterbekken te plaatsen, de Heulebeek nog meer te laten meanderen en extra bomen te plaatsen. Het gebied is nu ingekleurd als parkgebied.
kaat v.
0 1
lees meer

Wateroverlast, droogte of waterkwaliteit. Wat kan ik als inwoner zelf doen?

Hermeandering
Het is belangrijk dat het water terug de ruimte krijgt om te meanderen. Dat is het meest fundamenteel proces voor een klimaat robuuste en ecologisch ingerichte beek. De versterkte oevers houden dat nu tegen. Hermeandering zorgt voor een vertraagde afvoer waardoor het water langer wordt vastgehouden. Het kan beter infiltreren in de ondergrond, het zorgt voor een betere verkoeling, het krijgt betere kansen om te zuiveren en het schept betere condities voor fauna en flora. Overstromingsgebieden moeten wateroverlast in de winter tegenhouden.
Jan D.
1 0
lees meer
Ontdek ze allemaal
Meer nieuws en projecten

Doe de test

Kom te weten hoe groot jouw overstromingskans in Kortrijk, Kuurne, Ledegem, Moorslede, Wevelgem of Zonnebeke is en hoe de kans stijgt door de klimaatverandering.

Doe mee

Het traject

Vanaf 6 februari 2020 kan je meedenken over hoe we de problematiek rond wateroverlast, droogte en waterkwaliteit rond de Heulebeek verder kunnen terugdringen. Het resultaat wordt vastgelegd in een riviercontract voor het stroomgebied van de Heulebeek.