Wateroverlast, droogte of waterkwaliteit. Wat kan de overheid doen?

Verwijder vervuilde bagger en ander afval

Geef helder aan hoe je dit ziet en waar. Geef ook aan waarom jouw idee precies een goed idee is.

De Heulebeek is algemeen bekend als er nogal vervuilde beek. Dat wil zeggen dat dat probleem eerst moet worden opgelost, voordat er nieuwe maatregelen genomen kunnen worden. Door de vervuilde bagger (die afvalstoffen vasthoudt, maak je een goede start om de waterkwaliteit te verhogen.

Waar gaat jouw idee over?

waterkwaliteit