Wateroverlast, droogte of waterkwaliteit. Wat kunnen bedrijven, verenigingen, organisaties… doen?

Er moet zeker nog meer ingezet worden op zuivering

Geef helder aan hoe je dit ziet en waar. Geef ook aan waarom jouw idee precies een goed idee is.

Bedrijven in het omliggende kunnen niet zomaar lozen, landbouwers stimuleren rond buffering