Wateroverlast, droogte of waterkwaliteit. Wat kunnen bedrijven, verenigingen, organisaties… doen?

Gemeenschappelijke buffers, optimaal gebruik hemelwater, afstemming wateroverschot & -behoefte

Geef helder aan hoe je dit ziet en waar. Geef ook aan waarom jouw idee precies een goed idee is.

Gemeenschappelijke buffers en spaarvolumes aanleggen. Optimaal hemelwater gebruiken/benutten. Afstemming zoeken tussen spelers met wateroverschot (bv. grote verharde oppervlaktes en geen waterbehoefte) en bedrijven met waterbehoefte