Wateroverlast, droogte of waterkwaliteit. Wat kunnen bedrijven, verenigingen, organisaties… doen?

In dialoog gaan

Geef helder aan hoe je dit ziet en waar. Geef ook aan waarom jouw idee precies een goed idee is.

Bekommernissen, problemen aankaarten bij bevoegde instanties Proberen efficiëntere maatregelen en projecten te ondersteunen Begeleiding, informeren ...