Wateroverlast, droogte of waterkwaliteit. Wat kunnen bedrijven, verenigingen, organisaties… doen?

Intern goed monitoren en in kaart brengen.

Geef helder aan hoe je dit ziet en waar. Geef ook aan waarom jouw idee precies een goed idee is.

Debietmeters, grondwaterpeilen op eigen terrein, volumes,...Meten is weten. Dat vergemakkelijkt het zoeken naar oplossingen. En vermijd suboptimale buikgevoel oplossingen.