Wateroverlast, droogte of waterkwaliteit. Wat kunnen bedrijven, verenigingen, organisaties… doen?

van milieuprobleem naar milieuoplossing...

Geef helder aan hoe je dit ziet en waar. Geef ook aan waarom jouw idee precies een goed idee is.

Is dit ook mogelijk in het bekken van de Heulebeek? https://www.vilt.be/verhelst-maakt-water-uit-varkensmest

Waar gaat jouw idee over?

wateroverlast, droogte, waterkwaliteit