Wateroverlast, droogte of waterkwaliteit. Wat kunnen bedrijven, verenigingen, organisaties… doen?

Meest biodiverse zones in kaart brengen

Geef helder aan hoe je dit ziet en waar. Geef ook aan waarom jouw idee precies een goed idee is.

Het verzamelen van gegevens over voorkomen van vogels, insecten, zoogdieren... bundelen via waarnemingen.be en zo de meest biodiverse zones in kaart brengen. Overstromingen i h voorjaar zorgen voor een speciale dynamiek in de natuur.