Wateroverlast, droogte of waterkwaliteit. Wat kunnen bedrijven, verenigingen, organisaties… doen?

Waterdoorlatende materialen, waterzuivering, bufferbekkens

Geef helder aan hoe je dit ziet en waar. Geef ook aan waarom jouw idee precies een goed idee is.

Bedrijven kunnen hun omgeving, parkeerruimtes in waterdoorlatende materialen heraanleggen. Het watergebruik binnen bedrijf zuiveren met eigen waterzuiveringsinstallatie. Bedrijven zijn goed geplaatst om bufferbekkens aan te leggen.