Wateroverlast, droogte of waterkwaliteit. Wat kunnen bedrijven, verenigingen, organisaties… doen?

Waterexpert

Geef helder aan hoe je dit ziet en waar. Geef ook aan waarom jouw idee precies een goed idee is.

Waar een afkoppelingsdeskundige zich in eerste instantie richt op een afkoppeling op het individuele perceel zal een waterexpert bijkomend de watervraag en het wateraanbod op elkaar afstemmen en hergebruik organiseren.

Waar gaat jouw idee over?

wateroverlast, droogte