Wateroverlast, droogte of waterkwaliteit. Wat kunnen bedrijven, verenigingen, organisaties… doen?

Collectieve infiltratie op bedrijventerreinen

Geef helder aan hoe je dit ziet en waar. Geef ook aan waarom jouw idee precies een goed idee is.

Als er wateroverschotten zijn op bedrijfsniveau kunnen deze, al dan niet gemeenschappelijk, gebufferd worden. Is er dan nog een teveel dan kunnen deze collectief geinfiltreerd worden. Toepasbaar op bedrijfsterreinen.

Waar gaat jouw idee over?

wateroverlast, droogte