Wateroverlast, droogte of waterkwaliteit. Wat kunnen bedrijven, verenigingen, organisaties… doen?

Innovatieve projecten

Geef helder aan hoe je dit ziet en waar. Geef ook aan waarom jouw idee precies een goed idee is.

• Aqtiput: onderzoek naar het inzetten van regenwaterputten als bufferreservoir. Uitgerust met een slimme sturing kunnen deze voor een zware bui geledigd worden, zo komt er ruimte vrij om de bui te bufferen; • Recuperatie van grijs afvalwater (afkomstig van douche – was – afwas - …); • Riothermie: gebruik maken van de warmte van het afvalwater met behulp van een warmtewisselaar in de riolering;

Waar gaat jouw idee over?

wateroverlast, droogte