Wateroverlast, droogte of waterkwaliteit. Wat kunnen bedrijven, verenigingen, organisaties… doen?

Bedrijven kunnen het veelvoud doen van wat particulieren kunnen doen!

Geef helder aan hoe je dit ziet en waar. Geef ook aan waarom jouw idee precies een goed idee is.

een belangrijke schaalvergroting en dus nog meer effect organisaties kunnen en moeten sturen rond water issues