Wateroverlast, droogte of waterkwaliteit. Wat kunnen bedrijven, verenigingen, organisaties… doen?

Organisaties: kaders helpen creeren, sensibiliseren en mobiliseren / Bedrijven: initiatief

Geef helder aan hoe je dit ziet en waar. Geef ook aan waarom jouw idee precies een goed idee is.

Organisaties: mee kaders helpen creëren, hun leden sensibiliseren en mobiliseren tot deelname Bedrijven: mee in initiatieven stappen