Wateroverlast, droogte of waterkwaliteit. Wat kunnen bedrijven, verenigingen, organisaties… doen?

Droogte : Afhalen van gezuiverd afvalwater op RWZI’s

Geef helder aan hoe je dit ziet en waar. Geef ook aan waarom jouw idee precies een goed idee is.

Hiervoor werken we met soepele contracten zodat het mogelijk is om in noodgevallen een overeenkomst voor één, twee of drie maanden af te sluiten. Daardoor kunnen we erg kort op de bal spelen als de vraag stijgt door aanhoudende droogte. Alle modaliteiten zijn terug te vinden op https://www.aquafin.be/nl-be/partners-en-bedrijven/gezuiverd-afvalwater/hoe-gezuiverd-afvalwater-afnemen-bij-aquafin In de omgeving van het projectgebied van de Heulebeek zijn de zuiveringsinstallaties van Menen en Roeselare uitgerust met de nodige voorzieningen om op een veilige manier effluentwater af te halen.

Waar gaat jouw idee over?

droogte