Wateroverlast, droogte of waterkwaliteit. Wat kunnen bedrijven, verenigingen, organisaties… doen?

Groen/blauwe bedrijventerreinen

Geef helder aan hoe je dit ziet en waar. Geef ook aan waarom jouw idee precies een goed idee is.

Inzetten op een groene inrichting en ruimte voor water binnen de nieuwe en bestaande bedrijventerreinen. De grote verharde oppervlaktes zorgen voor een groot afstromend debiet. De bedrijven zouden hun hemelwater zoveel mogelijk op eigen terrein moeten kunnen laten infiltreren of bufferen. Bedrijven kunnen ook gezamenlijk werken aan een oplossing: zo kan er ruimte gemaakt worden voor een collectieve buffering met groenzone ipv per individueel bedrijf.

Waar gaat jouw idee over?

wateroverlast, droogte