Wateroverlast, droogte of waterkwaliteit. Wat kunnen bedrijven, verenigingen, organisaties… doen?

Uitwerken van ondersteunende tools voor samenwerkingsprojecten

Geef helder aan hoe je dit ziet en waar. Geef ook aan waarom jouw idee precies een goed idee is.

Op vandaag zijn er veel gemotiveerde bedrijven, die willen samenwerken bijv. Bedrijf A met veel dakoppervlakte heeft hemelwater ter beschikking, die bedrijf B (buur) wil gebruiken. Op vandaag weten ze vaak niet hoe er aan te beginnen, hoe dit juridisch te regelen. Ondersteunende tools zoals een plan van aanpak, voorbeeld van samenwerkingsovereenkomst zouden hierin een stimulerende rol kunnen spelen.

Waar gaat jouw idee over?

wateroverlast, droogte