Wateroverlast, droogte of waterkwaliteit. Wat kunnen bedrijven, verenigingen, organisaties… doen?

bedrijven die veel water verbruiken moeten zelf zuiveren en hergebruiken

Geef helder aan hoe je dit ziet en waar. Geef ook aan waarom jouw idee precies een goed idee is.

Bedrijven zijn kapitaalkrachtig genoeg of zouden het moeten zijn om indien ze veel water gebruiken, een installatie te plaatsen om dit water te hergebruiken. Water is van iedereen en iedereen moet dit ter beschikking hebben voor een redelijke prijs, dit is een basisbehoefte. Bij extreem hoog watergebruik moet de prijs voor particulieren systematisch hoger worden per m3 verbruik. het zou niet slecht zijn als bedrijven in de mogelijkheid zouden zijn om water te bufferen of op te slaan ten voordele van de gemeenschap

Waar gaat jouw idee over?

droogte