Wateroverlast, droogte of waterkwaliteit. Wat kunnen bedrijven, verenigingen, organisaties… doen?

Bedrijf/landbouw stimuleren voor buffering (geen ophoging e.d.)