Wateroverlast, droogte of waterkwaliteit. Wat kunnen bedrijven, verenigingen, organisaties… doen?

Regenputten, weinig verharden, niet rechtstreeks lozen in beken en rivieren

Geef helder aan hoe je dit ziet en waar. Geef ook aan waarom jouw idee precies een goed idee is.

Water opslaan in regenputten en zo weinig mogelijk verharden (vb. geen parking van beton). Water niet rechtstreeks lozen in beken en rivieren als het niet aan de norm voldoet.