Wateroverlast, droogte of waterkwaliteit. Wat kan de overheid doen?

Luisteren naar de wetenschappers

Geef helder aan hoe je dit ziet en waar. Geef ook aan waarom jouw idee precies een goed idee is.

De overheden op de verschillende niveaus moeten meer luisteren naar de wetenschappers en de raadgevingen van hen niet naast zich neerleggen als het niet past in hun politiek plaatje.