Wateroverlast, droogte of waterkwaliteit. Wat kan de overheid doen?

Opportuniteiten benutten

Geef helder aan hoe je dit ziet en waar. Geef ook aan waarom jouw idee precies een goed idee is.

Waar kleine maatregelen mogelijk zijn, verbreding van de beek bv. / waar ruimte is voor grootschalige maatregelen die opportuniteiten ook benutten. premies geven voor ontharding. iedereen aansluiten op rioleringsnet of individuele waterzuivering