Skip to main content
home-page
Skip to main content
home-page
Ontdek het thema

Wateroverlast, droogte of waterkwaliteit. Wat kan de overheid doen?

Aanleggen van een winterbed in Moorsele

Geef helder aan hoe je dit ziet en waar. Geef ook aan waarom jouw idee precies een goed idee is.

Nabij de Berkenlaan in Moorsele is de Heulebeek ingesloten door private tuinen over een afstand van 300m. Hierdoor is de erfdienstbaarheidstrook voorzien voor het onderhoud van de waterloop niet toegankelijk en is dit traject moeilijk en duur om te onderhouden. Bovendien is er een overstromingsrisico van woningen in de Berkenlaan. VMM wenst samen met de gemeente en de bewoners dit probleem aan te pakken in een gedragen project die een vervolg zou kunnen zijn op het Groen lint door Moorsele.

Waar gaat jouw idee over?

wateroverlast
0