Wateroverlast, droogte of waterkwaliteit. Wat kan de overheid doen?

Ondersteunende rol bij projecten

Geef helder aan hoe je dit ziet en waar. Geef ook aan waarom jouw idee precies een goed idee is.

Gisteren was er nog een bedrijf dat aangaf dat er meer ondersteuning zou kunnen komen vanuit overheden.