Skip to main content
home-page
Skip to main content
home-page
Ontdek het thema

Wateroverlast, droogte of waterkwaliteit. Wat kan de overheid doen?

Inzetten op projectkaders die innovatie en samenwerking stimuleren

Geef helder aan hoe je dit ziet en waar. Geef ook aan waarom jouw idee precies een goed idee is.

Verder inzetten op projectkaders waar nieuwe samenwerkingsverbanden, innovaties, etc gedurende een bepaalde periode kunnen worden uitgetest. Dergelijke projectkaders zijn nodig om van te leren en zo de juiste beslissingen te nemen voor de toekomst. Een mooi voorbeeld van dergelijk projectkader waarbinnen 8 ambassadeursprojecten zijn goedgekeurd, is de Oproep Proeftuinen Droogte (2019).

Waar gaat jouw idee over?

wateroverlast, droogte, waterkwaliteit
0