Wateroverlast, droogte of waterkwaliteit. Wat kan de overheid doen?

Initiatieven ondersteunen en begeleiden

Geef helder aan hoe je dit ziet en waar. Geef ook aan waarom jouw idee precies een goed idee is.

Meewerken aan gunstig vergunningenbeleid. Een beleid die goede initiatieven helpt en ondersteunt, zodat gunstige projecten omtrent waterbeheersing en droogte vlotter tot stand kunnen komen. Private initiatieven kunnen van bovenuit ook ondersteund worden.

Waar gaat jouw idee over?

wateroverlast, droogte