Wateroverlast, droogte of waterkwaliteit. Wat kan de overheid doen?

Uitbouw rioleringsstelsel

Geef helder aan hoe je dit ziet en waar. Geef ook aan waarom jouw idee precies een goed idee is.

Verdere uitbouw rioleringsstelsel (centrale & decentrale aanpak). Het rioleringsstelsel dient verder versneld en volgens een vooropgestelde planning te worden uitgebouwd met het oog om zo veel mogelijk zuiver water ter plaatse te houden.

Waar gaat jouw idee over?

droogte, waterkwaliteit