Wateroverlast, droogte of waterkwaliteit. Wat kan de overheid doen?

campagne lanceren om Waterscans (-audits) bij bedrijven te promoten

Geef helder aan hoe je dit ziet en waar. Geef ook aan waarom jouw idee precies een goed idee is.

Campagne lanceren om het belang van rationeel waterbeheer bij bedrijven te promoten. Er zijn reeds initiatieven die hier ondersteuning in bieden oa: -LED H2O waarbij gratis eerstelijnsadvies en een beperkte waterscan kan worden aangevraagd, -VLAIO KMO portefeuille (pijler advies, enz.. Dit moet wel gebeuren met adviesbureaus die geregistreerd zijn binnen de KMO-portefeuille als dienstverlener. Ook mag het advies niet gaan over zaken die verplichtend zijn voor het bedrijf bijv. in het kader van de milieuregelgeving. - enz. Vaak zijn deze ondersteunende maatregelen bij bedrijven niet of onvoldoende gekend. Dus enerzijds promotie, maar anderzijds ook blijven middelen ter beschikking stellen om bedrijven te stimuleren om op rationeel waterbeheer in te zetten. Binnen een waterscan (-audit): - nagaan brongerichte maatregelen - mogelijke alternatieve waterbronnen bekijken (afbouw leidingwater en grondwatergebruik) - hergebruik mogelijkheden in kaart brengen -...

Waar gaat jouw idee over?

wateroverlast, droogte, waterkwaliteit