Wateroverlast, droogte of waterkwaliteit. Wat kan de overheid doen?

Subsidies, strengere adviezen en boetes aan bedrijven

Geef helder aan hoe je dit ziet en waar. Geef ook aan waarom jouw idee precies een goed idee is.

Mensen subsidiëren die regenputten en onverharde oppervlaktes aanleggen. Negatief advies geven aan bedrijven die water wensen te lozen die niet aan norm voldoet. Vervuiling strenger beboeten.