Wateroverlast, droogte of waterkwaliteit. Wat kan de overheid doen?

Focussen om gerichter resultaten te boeken

Geef helder aan hoe je dit ziet en waar. Geef ook aan waarom jouw idee precies een goed idee is.

Recent is in de pers aangegeven dat water door te veel overheid is geregeld. Dringend focussen om gerichter resultaten te boeken naar beter en meer water.