Skip to main content
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
Ontdek het thema

Wateroverlast, droogte of waterkwaliteit. Wat kan de overheid doen?

doorstart van "Heerlijke Heulebeek"

Geef helder aan hoe je dit ziet en waar. Geef ook aan waarom jouw idee precies een goed idee is.

“In 2008 werd vanuit Leiedal met VMM, Kuurne, Kortrijk en Wevelgem een structuurschets ‘Heerlijke Heulebeek’ opgemaakt met bijhorende projectvoorstellen, acties en maatregelen om van de Heulebeek een groene corridor te maken. Een aantal voorstellen zijn ondertussen uitgevoerd maar het rapport kan vandaag ook nog inspirerend zijn. We zien zeker een opportuniteit in het actualiseren van deze bundel om vanuit ruimtelijke ingrepen de betekenis van de beekvallei te versterken. In combinatie met de output van het huidige VMM-traject ‘Riviercontract’ kan dit leiden tot een doorstart van de ‘Heerlijke Heulebeek’ als een breed maatschappelijk project tot verhoging van de omgevingskwaliteit”

Waar gaat jouw idee over?

wateroverlast, droogte, waterkwaliteit
0