Wateroverlast, droogte of waterkwaliteit. Wat kan de overheid doen?

Aansluiting van de Passendalestraat op een rioolwaterzuiveringsinstallatie

Geef helder aan hoe je dit ziet en waar. Geef ook aan waarom jouw idee precies een goed idee is.

Het afvalwater van de woningen van de Passendalestraat te Zonnebeke komt nu nog via grachten in verschillende waterlopen terecht, zowel richting IJzerbekken als richting Leiebekken, meer specifiek de Heulebeekvallei. Het zou wenselijk zijn om deze woningen aan te sluiten op een rioolwaterzuiveringsinstallatie. Dit zal de kwaliteit van de waterlopen zeker verbeteren.

Waar gaat jouw idee over?

waterkwaliteit