Wateroverlast, droogte of waterkwaliteit. Wat kan de overheid doen?

Aansluiting van de woonwijken Barakken en de Herthoek op een rioolwaterzuiveringsinstallatie

Geef helder aan hoe je dit ziet en waar. Geef ook aan waarom jouw idee precies een goed idee is.

Het afvalwater van de woningen van de Overheulestraat - Maalstraat en Wittemolenstraat - Dadizelestraat komt nu nog via grachten in de beek terecht. Het zou wenselijk zijn om deze woonwijken aan te sluiten op een rioolwaterzuiveringsinstallatie. Dit zal de kwaliteit van de beek zeker verbeteren en geurklachten sterk verminderen.

Waar gaat jouw idee over?

waterkwaliteit