Wateroverlast, droogte of waterkwaliteit. Wat kan de overheid doen?

Inzetten op innovatieve filters die stikstof en fosfor opvangen

Geef helder aan hoe je dit ziet en waar. Geef ook aan waarom jouw idee precies een goed idee is.

Inzetten op innovatieve filters die stikstof en fosfor opvangen vooraleer het in rivieren en beken terecht komt. Hier kan geleerd worden uit het NuReDrain project - https://www.vlakwa.be/projecten/demonstratieprojecten/lopende-projecten/nuredrain/,

Waar gaat jouw idee over?

waterkwaliteit