Wateroverlast, droogte of waterkwaliteit. Wat kan de overheid doen?

Meer aandacht voor het lozen van bemalingswater (bouwwerven)

Geef helder aan hoe je dit ziet en waar. Geef ook aan waarom jouw idee precies een goed idee is.

Bronbemaling verlaagt het grondwaterniveau. Deze ingreep kan een negatieve impact hebben op fauna en flora en/of grondstabiliteit van de omgeving beïnvloeden, met soms grondverzakkingen tot gevolg. Bij het kunstmatig verlagen van de grondwaterspiegel via een bronbemaling, ben je verplicht het opgepompte grondwater te laten infiltreren buiten de onttrekkingszone of te lozen op een riool voor regenwaterafvoer. Zo kan dit water terug de natuur in. Als deze opties technisch niet mogelijk zijn, mag je het opgepompte water lozen op de openbare riolering. Hier moet je wel rekening houden met een kritische waarde van 10m³/u. Zolang dit debiet niet overschreden wordt, is een lozing op de riolering toegestaan. (bron: Aquafin) Zeker nu we vaker met langdurende periodes van droogte geconfronteerd worden. Lijkt het aan de orde om zeker tijdens deze periodes nuttige toepassingen voor het beschikbare water op te leggen. Eventueel ook meer toezicht op de mogelijkheid tot infiltratie.

Waar gaat jouw idee over?

droogte