Wateroverlast, droogte of waterkwaliteit. Wat kan ik als inwoner zelf doen?

Bermkwaliteit op bovenlopen

Geef helder aan hoe je dit ziet en waar. Geef ook aan waarom jouw idee precies een goed idee is.

(Verhoogde) subsidies voor bermbeheersplan. Huidige subsidies zijn niet voldoende voor groententelt. Geen betonneringen in buurt van (bovenloop van) heulebeek.

Waar gaat jouw idee over?

wateroverlast, droogte, waterkwaliteit